Kultur og events

Prostatacancer foreningen Propa inviterer til foredragsaften i Ringsted

Når kræften rammer, har det ofte indflydelse på den enkeltes identitet og selvopfattelse. De fleste sygdomsramte og deres pårørende oplever tab og reagerer naturligt med sorg.

Når kræften ikke længere er til stede, er “frikendelsen” for mange forbundet med ambivalens. Det skulle være så godt, og så er det alligevel så svært.

I dette oplæg er der fokus på at forstå og rumme sorgen og de svære følelser, som kræften medfører. Frygten for tilbagefald, frustration og den mere eksistentielle angst er nogle af de svære følelser, som mange oplever. I oplægget er fokus på, hvordan mennesker, der er/har været igennem et kræftforløb kan gøre brug af konkrete strategier, for at højne deres livskvalitet – nu med en kræftdiagnose i “rygsækken”

Oplægsholder er Eliane von Bülow.

Eliane er uddannet psykolog og har igennem de sidste 10 år arbejdet blandt andet med mennesker ramt af kræft. Hun har været ansat på onkologisk afdeling, Næstved sygehus og arbejder fortsat i dag inden for kræftrehabilitering i andre kommuner.

Foredraget finder sted i kantinen på Amtstue Alle 71, Ringsted, d. 31 maj kl 19-21. og er åbent for alle cancer patienter.

Af hensyn til arrangementet er forhåndstilmelding nødvendig. Der er max. 50 pladser så vent ikke for længe med tilmelding, som senest skal foretages d. 30 maj.

Kommentarer