Ringsted by

Forslag til ny Klimatilpasningsplan

Ringsted Kommune skal bl.a. sikres mod skybrud. Arkivfoto

Ringsted Kommune har en ny klimatilpasningsplan på vej. Nu kan du komme med kommentarer til den foreløbige plan.

Ringsted Kommune har revideret sin nuværende Handleplan for Klimatilpasning fra 2014, og der er nu sendt et forslag til en ny Klimatilpasningsplan i offentlig høring.

Den nye klimatilpasningsplan er udvidet til også at omhandle risikokortlægning for 22 af kommunens landsbyer. Den tidligere plan indeholdt kun risikokortlægning for Ringsted by og Benløse.

I alt er der fundet 13 risikoområder i 10 af de 22 landsbyer. Det vil sige, at kortlægningen har vist et behov for en indsats mod skybrud i 10 af kommunes landsbyer. Men er du enig i udpegningerne? Er der et område, du synes skal med i udpegningen? Så er det nu, du skal komme med dine input.

Klimatilpasningsplanen er et vigtigt arbejdsredskab for Ringsted Kommune i det fortsatte arbejde med at skybrudssikre kommunen. Det nye forslag vil erstatte den tidligere Handleplan for Klimatilpasning 2014.

Det vil være muligt, at komme med høringssvar frem til og med den 24. juli 2020.

Læs mere om høringen her.

Kommentarer