Debat og politik

Vi gør, hvad vi kan

Se billedserie

Læserbrev af John Wennerwakd

Sygeplejerskernes igangværende strejke vil betyde aflyste operationer og ambulante behandlinger til patienter, som ikke er livs- og førlighedstruet.

Hvis du er patient med en planlagt tid, som bliver midlertidigt aflyst, vil du få besked i e-Boks eller pr. telefon.

Som altid arbejder regionens ansatte professionelt med de aktuelle begivenheder og udfordringer som opstår undervejs. Medarbejderne har lagt en solid indsats med håndtering af Corona og arbejdspuklerne som fulgte med, er nu ved at være barberet ned.

På trods af fleksibilitet og en effektiv indsats kan det ikke undgås, at de cirka 400 strejkende sygeplejersker i Region Sjælland efterlader et hul i produktionen, som vil skabe nye pukler af ventede patienter.

Der er aftalt et nødberedskab til varetagelse af livsvigtige og uopsættelige opgaver. Herunder sikres blandt andet, at kræftpakkeforløb gennemføres.

Fra politisk side følger vi situationen nøje og har respekt for den igangværende konflikt som forhåbentligt afsluttes med færrest mulige, udsatte behandlinger.

Når strejken er slut, vil vi indhente efterslæbet så hurtigt, vi kan.

Kommentarer