Bringstrup

Vælgermøde i Bringstrup

Bringstrup-Sigersted Lokalråd inviterer til vælgermøde i Bringstrup Forsamlingshus »Friheden«, Egerupvej 6, tirsdag den 7. november fra klokken 19-21.30.

I en indledende runde vil kandidaterne have fokus på landdistriktspolitik, trafik og busdrift, stier og stisystemer, forsamlingshuse og puljer såsom helhedsplanpuljen, temaudviklingspulje og kulturpuljen, Herefter kan der stilles spørgsmål til de enkelte kandidater fra salen.

I kaffepausen, hvor der kan købes kaffe og madder og diverse drikkelse er der mulighed for snak ved bordene.

I pausen kan gæsterne skrive spørgsmål på en seddel med navn og give til ordstyreren, som efter pausen læser udvalgte spørgsmål op, og kandidaterne svarer.

Til sidst får kandidaterne kort tid til afrunding.

Kommentarer