Navnenyt

Ny stabschef skal styrke Ringsted Kommunes digitale profil

Til januar tiltræder Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe som stabschef i Ringsted Kommune. Hun kommer fra en stilling som IT- og Digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune, og blandt hendes opgaver bliver at styrke digitaliseringen i Ringsted, så medarbejderne kan bruge tiden med borgerne.

– Vi ser ind i en fremtid, hvor vi har stadig sværere ved at rekruttere medarbejdere til især de borgernære funktioner. Derfor har vi stort fokus på at afsøge digitale løsninger, som kan frigøre medarbejdernes tid, så de kan bruge tiden sammen med borgerne. Det har Marie den helt rette baggrund til at hjælpe os med, siger Gitte Løvgren, direktør i Ringsted Kommune.

Stillingen som stabschef blev etableret i forbindelse med en organisationsændring, hvor tre chefstillinger blev reduceret til to. I den ændring blev stabsfunktionerne delt i to, hvor Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe tiltræder som chef for IT, Digitalisering, Jura, Politisk Service og Kommunikation. Den anden stabschef er Jacob Studsgaard Jensen, som tidligere var økonomichef i kommunen.

– Ringsted Kommune har et godt ry, og jeg glæder mig til at give mit bidrag til, at kommunen også i fremtiden er en veldrevet kommune. Jeg byder ind med en bred ledelseserfaring, og jeg ser frem til at lede en stab, der hjælper velfærdsområderne, så de kan bruge tiden på borgerne, siger Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe. 

De seneste seks år har Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe været IT- og Digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune, og hun har tidligere været leder af forsknings- og uddannelsesstaben ved IT-Universitetet, hvorfra hun også er uddannet som cand.IT. Marie er 49 år gammel, bosat i København med mand og tre børn.

 

Kommentarer