Samfund

Landdistrikternes Fællesråd lancerer nyt landsbynetværk

Med et nyt landsbynetværk ønsker Landdistrikternes Fællesråd at øge den gensidige videndeling mellem landsbyer. Pressefoto

Over hele landet lægger landsbyernes frivillige enorme kræfter i at udvikle deres lokalområde. Dét arbejde genererer viden, erfaringer og nye løsninger, som fortjener at blive delt landsbyer imellem. Derfor etablerer Landdistrikternes Fællesråd et nyt landsbynetværk. Tilmeldingen er åben.

Med et nyt landsbynetværk ønsker Landdistrikternes Fællesråd at øge den gensidige videndeling mellem landsbyer for derigennem at skabe endnu mere udvikling på landet. Netværkets ambition er at give landsbyernes aktive frivillige inspiration til nye udviklingsmuligheder samtidig med, at de kan lære af hinandens succeser og fiaskoer.

For der er behov for videndeling og øget kendskab til de gode løsninger, som kan fremtidssikre de danske landsbyer, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– De danske landsbyer arbejder under dén præmis, at udviklingen ikke kommer af sig selv, men af hårdt arbejde. Derfor lægger landsbyernes frivillige hver uge mange timer og kræfter i at skabe ny udvikling i deres lokalområde. Det gør landsbyerne til praktiske eksperter i landdistriktsudvikling, og derfor kan de lære meget af hinanden, siger han og tilføjer:

– Den videndeling vil vi i Landdistrikternes Fællesråd gerne bidrage til, og derfor lancerer vi nu et landsbynetværk.

Webinarer og netværksdag

Netværkets grundidé er, at medlemmerne deler viden med hinanden inden for en bred række af områder relateret til landsbyudvikling. Det kan være etableringen af energifællesskaber, udviklingen af nye seniorbofællesskaber eller arbejde med tilflytterboliger. Nogle landsbyer vil være praktiske eksperter inden for nogle områder og nybegyndere inden for andre, og det er hele pointen – man skifter mellem at lære fra sig og tillære nyt.

Udover den direkte sparring medlemmerne imellem, vil man som medlem af Landdistrikternes Fællesråds landsbynetværk også få adgang til en række arrangementer faciliteret af Fællesrådet. Blandt andet en række webinarer om landdistriktsudvikling. Første webinar i rækken bliver afholdt den 28. marts og handler om, hvordan man får flere attraktive lejeboliger i sit lokalområde. Tilmeldingen til webinaret finder sted via følgende link

Derudover indbydes netværkets medlemmer til en netværksdag, der afholdes i Middelfart den 31. maj. Programmet vil blive offentliggjort snarest, hvorefter tilmeldingen åbner.

Skal du være med?

Man tilmelder sig landsbynetværket ved at blive medlem af facebook-gruppen Landsbynetværket, der kommer til at fungere som netværkets platform for sparring og videndeling. Det er også via facebook-gruppen, at invitationer til kommende webinarer lanceres, samt tilmeldingen til netværksdagen i Middelfart foregår. Desuden kan interesserede finde alle relevante informationer om netværket på www.landdistrikterne.dk/landsbynetvaerk/

Kommentarer