Debat og politik

Jørn Johansen tabte to fredningssager i Ringsted

Jørn Johansen er forfatter til bogen 'Børn af Ringsted'. Han er i familie med murermesteren, Julius Johansen, og skuffet over udviklingen for bygningerne i Ringsted. Foto: privat.

Læserindlæg af forfatter, Jørn Johansen

Noget som jeg troede skulle være ligetil, viste sig, at sådan en fredningssag var tabt allerede før den begyndte.

Min granonkel Julius Johansen var Murermester i Ringsted, da han levede.

Sct. Knudsgade 13. “Billedet er kun få uger gammelt og er en fryd for øjet,” mener Jørn Johansen. Foto: Anemone Carolina Husted.

Fra han blev udlært som murer i 1873, byggede han imponerende bygninger i Ringsted, til han i en alder af 52 år, måtte stoppe med byggeriet. De mange ture op og ned af stigerne i alt slags vejr, havde taget på kræfterne.

I alt blev han bygmester til 26 bygninger og ikke kun i Ringsted, men også i Middelfart, Slagelse og i Strib.

Det første hus Julius byggede, var til sine forældre i Sct.Knudsgade nr. 13 i Ringsted.

Dette hus står der stadig, skønt vedligeholdt og bygget i 1874. 

Lige ved siden af byggede Julius Johansen en bolig til sig selv, Sct. Knudsgade nr. 15 i 1874 og altså efter, at han havde rejst rundt i Europa som Naver.

Det er tydeligt, at efter denne rejse som Naver, havde Julius Johansen udviklet sig og  hentet inspiration fra udlandet.

Sct. Knudsgade nr. 15. Foto: Anemone Carolina Husted

Ejendommen var da også til stor inspiration i gadebilledet, for andre, med de fine murværksdetaljer og det karakteristiske træk, med buemotiver over vinduerne. Hvor buerne springer fra en vandret profileret gesims, ligesom murene afsluttes under taget, af en detaljeret, profileret gesims.

Her boede Julius Johansen hele sit liv, stiftede familie og havde sit arbejdsværelse oppe under taget. Hans ideer til sine byggerier, skabte han gennem sin enorme bogsamling. 

Når jeg ser på de andre bygningsværker, som han byggede, ikke kun i Ringsted. Men også de der står, i Slagelse, Middelfart og i Strib, er det med stor respekt, når man tænker på det store arbejde der er lagt, i hver eneste af disse bygninger. Julius var også den første i Ringsted der havde modet til at bygge i flere etager, hvor man i den tid kun byggede, små lave enfamilies huse.

Det er da også et imponere syn, der møder en, når man ser Ringsted Børs, som Murermester Julius Johansen byggede i årene 1898-1900.

Ringsted Børs. Privat foto.

Bygningen var den første med elektricitet og fjernvarme og blev bygget på torvet i Ringsted og fra den tid, blev han kaldt for Ringsteds store bygmester.

Med den viden jeg har i dag om denne store bygmester i Ringsted, mente jeg at det var oplagt, at jeg vandt denne sag og søgte en fredning, af denne bygmesters private bolig i Sct. Knudsgade nr. 15 i Ringsted, som han boede i til han døde i 1926.

Jeg sammenlignede det med Skagens Holger Drachmanns hus og H. C. Andersens hus i Odense, for på den måde at holde på historien, både for Ringstederne men også for turismen.

Jeg har set flere af hans bygninger blevet revet ned og andet bygget op og havde den tanke, at det ville være et stort tab for byen, hvis Julius Johansens bolig, skulle lide samme skæbne.

Mange vil tænke, ja det er fordi at denne Julius Johansen er min granonkel og det er derfor jeg ønsker, at hans bolig bliver fredet og bevaret..

Det er det også, men mest er det fordi jeg synes det er vigtigt, vi værner om de gamle huse, for vores fremtid og for vores børns fremtid.

Jørn Johansen, med brevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Privat foto.

Jeg er selv tilflytter til Sæby og er oprindelig gammel Aalborg dreng og når jeg ser hvilken udvikling Aalborg er i. Så er jeg glad for at Sæby gør meget for at bevare de gamle huse, nede mod havnen og på byens torv. Dette er ikke kun til stor glæde, for os der bor her, men også for de turister, der kommer her året rundt.

En fredningssag ved Slots- og Kulturstyrelsen, kan tage lang tid og det gjorde den også i det her tilfælde.

Men nu sidder jeg med resultatet af mine bestræbelser og det var da også nedslående nyt fra Styrelsen.

Man finder ikke, at man kan frede murermester Julius Johansens tidligere private bolig i Sct. Knudsgade nr. 15, med den begrundelse, at der er fjernet en skorsten og at man har skiftet vinduerne i kælder etagen, samt skiftet en yderdør i gavlen.

Men man fortsætter også med, at boligen har en bevaringsværdi på kategori 4.

En bevaringsværdi i kategori 4 lyder også fint, når man lige læser det.

Denne værdi kan ændre sig, hvis ikke ejer af bygningen, ikke vedligeholder bygningen eller boligen.

Der har jeg et skrækkeligt og nedslående eksempel på, hvor galt det kan gå og det er en af murermester Julius Johansens bygninger, nemlig Sveitser Pavillonen i Sct. Hansgade 26 B. I Ringsted. 

I gamle dage blev denne bygning bygget som restaurant, med en stor terrasse ud til et stort grønt område.

Sveitser Pavillon som den ser ud idag. Foto: Anemone Husted

Med tiden forsvandt det grønne område, til fordel for en lige så stor parkeringsplads. Dermed forsvandt også formålet med denne skønne bygning.

Stærkt forfalden og med en bevaringsværdi, på nu, kategori 7. Den kan hermed rives ned fordi, det vil være for bekosteligt at føre den tilbage til det oprindelige.

Det er kun et spørgsmål om tid, hvornår denne bygning bliver fjernet og nyt bygget op. I ca. 5 år har Ringstederne, været vidne til dette forfald og tiden går fordi en fond som ejer stedet, vil bygge et højhus i stedet for og har fået afslag gang på gang, af byrådet.

Denne perle søgte jeg også en fredning af og fik afslag.

Måske er det fordi, at Ringsted er blevet en pendler by, med sine kun 25 km ind til hovedstaden, at det er gået så galt.

En by som er i en rivende udvikling, som afspejler sig flere steder – også i midtbyen.

Jeg håber Ringsted åbner sine øjne og ser hvilke værdier og historie de har. En perlerække af smukke bygninger, som omgiver byens torv, med hver sin historie.

Jeg kan ikke gøre mere i disse 2 sager og kun sidde og vente på, hvad der sker som det næste, for denne by Ringsted.

Kommentarer