Samfund

Efterlysning: hvor er matematikmakkerne i Greve og Solrød?

Matematikcenter efterlyser frivillige matematikmakkere til at hjælpe unge med matematik i Greve og Solrød.  

Som matematikmakker støtter du en elev, der har brug for ekstra hjælp i matematik, for at komme videre i sin uddannelse. Det er et makkerskab, der skal resultere i, at eleven får de matematiske færdigheder, der skal til for at komme videre på en erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller blive jobparat.  

Men lige nu er der langt imellem de frivillige, og det er ærgerligt for de unge, lyder det fra frivilligkoordinator i Matematikcenter, Karin Charlotte Rahbek. 

Som makker er det mindst lige så vigtigt, at der er en lyst til at lære fra sig. Du behøver derfor ikke være matematikekspert, da det handler om at få skabt et fælles tredje omkring matematik.  

Det er afgørende for unges matematikforståelse, at de har nogen, som de kan se op til, som har tiden og lysten til at hjælpe, og som kan forklare de unge matematik på en virkelighedsnær måde. Hvis vi ikke kan finde frivillige nok, så risikerer vi at de unge i Greve og Solrød står uden en matematikmakker.  

Effekten af makkerskabet  

De første makkerpar er godt i gang, og efter få måneder er det tydeligt, at den ekstra støtte giver eleverne et positivt boost og troen på egne evner. Makkerforløbet handler netop om at styrke elevernes fundament, hvor den frivillige og eleven i fællesskab tager udgangspunkt i elevens interesser og forståelse for matematik, og de praksiserfaringer og den faglighed som matematikmakkeren besidder. Der er altså ikke ét makkerpar, der er ens, og det er op til eleven i fællesskab med makkeren at få skabt de rette rammer i arbejdet med matematik.  

Ingen skal give afkald på drømmejobbet- eller uddannelse  

Eleverne på FGU er meget forskellige, men fællesnævneren er, at de er i alderen 15-25, at de ofte kommer fra et uafsluttet folkeskoleforløb, og at mange befinder sig i en udfordrende livssituation. Formålet med den forberedende grunduddannelse er at give eleven viden, afklaring og motivation til primært at gennemføre en erhvervs- eller ungdomsuddannelse, alternativt opnå ufaglært beskæftigelse.  

Matematikcenter vil sikre, at ingen må give afkald på drømmeuddannelsen, fordi de ikke er gode  nok til matematik. De tror på, at alle med den rette hjælp kan opnå deres fulde potentiale i  matematik. Matematikcenter kanaliserer derfor deres egen erfaring med matematikhjælp og  frivillighed ind i projektet med det formål at støtte op om en målgruppe, der kan have gavn af  Matematikcenters kompetencer til at få succesoplevelser med matematik, der kan understøtte de  unges vej til uddannelse og job.  

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Kommentarer