Samfund

Byrådet lægger billet ind til etablering af nærhospital

Ringsted Kommune ansøger nu om etablering af et nærhospital og foreslår placerering ved det nuværende sundhedshus. Foto: GPP Arkitekter

Mandag aften var der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, blandt andet for at nå behandling og beslutning om ansøgning til Region Sjælland om at få et nærhospital til kommunen. Ansøgningsfristen er på fredag den 6. januar 2023.

Baggrunden er, at den tidligere regering og en række partier den 20. maj 2022 indgik en aftale om en ny sundhedsreform, hvor der blandt andet lægges op til, at der skal etableres op til 25 nærhospitaler i Danmark. Den konkrete placering skal aftales mellem regionerne og kommunerne.

I ansøgningen slår kommunen blandt andet på, at Ringsted er regionens syvende største by, og den eneste større by, hvor der er mere end 30 minutters kørsel i bil til fx røntgen og en række af de hovedfunktioner, der beskrives i Sundhedsstyrelsen faglige ramme for etablering af nærhospitaler.

Kommunen foreslår i ansøgningen, at et kommende nærhospital kan placeres ved sundhedshuset ved Knud Lavard Centret. Her er der i forvejen er en række kommunale funktioner, som er relevante i et nærhospital, fx sygeplejeklinikker, genoptræning og træning, forebyggelsesteam, kurser i sygdomsmestring, livsstilskurser, palliativ indsats, neurorehabilitering, rehabilitering, inkontinensindsats, patientforeninger, Sahva og alment praktiserende læger.

Efter en kort debat med en række positive tilkendegivelser besluttede byrådet at sende ansøgningen til Region Sjælland. Der vil efterfølgende være en høringsproces inden regionsrådet ventes at træffe en endelig beslutning i marts 2023.

Kommentarer